Västgöta Genealogiska Förening

Föreningen bildades vid en släktforskarkonferens i Falköping 1981. Föreningens målsättning är att Öka intresset för släkt och hembygdsforskning i Västergötland, arbeta för bildandet av lokala släktforskarföreningar i Västergötland, stödja Västergötlands forskare och föreningar samt genom samarbete med landets övriga föreningar göra
en insats för Sveriges Släkt- och hembygdsforskning.